документацијаОрганизовање екскурзије и наставе у природи
Школска 2018/19. година
Конкурснa документацијa
Позив


Организовање екскурзије и наставе у природи
Школска 2017/18. година


Поновљени поступак
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив можете преузети овде.Конкурсну документацију можете преузети овде 
Позив можете преузети овде

 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности број ЈН-МВ-01/2017

 Постављање  изолације на тавану објекта ОШ "Трајко Стаменковић" у Лесковцу

             Позив можете преузети овде
             Конкурсну документацију можете преузети овде 
             Одлуку можете преузети овде.Обуства поступка

Конкурсна документација - организовање екскурзије и наставе у природи  за школску 2016/17. год.


Позив 2016/17.год.
Конкурсна документација - oрганизовање екскурзије и наставе у природи за школску 2015/16. год.

Позив 2015/16. год.

Обавештење о продуженом року за подношење понуда