Распоред осталих активности наставника

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ДОПУНСКА
НАСТАВА
ДОДАТНА НАСТАВА СЕКЦИЈА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ
СТАРЕШИНЕ
ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
МИРЈАНА МИТРОВИЋ Преподне*
Среда, 7. час – 6. разред, 2 пута месечно
Поподне*
Среда, 6. час – 6. разред, 2 пута месечно
Уторак, 6. час – 7. разред, 2 пута месечно
 
Преподне*
Среда, 7. час – 6. разред, 2 пута месечно
Поподне*
Среда, 6. час – 6. разред, 2 пута месечно
Уторак, 6. час – 7. разред, 2 пута месечно
 
Преподне
Среда, 6. час 
Поподне
Среда, 7. час
Петак, 6. час Четвртак, 4. час
 ДАНИЈЕЛА МИЛАДИНОВИЋ Уторак, пре часова Понедељак, пре часова Среда, пре часова Петак, пре часова Петак, 2. час
БИЉАНА ЦЕКИЋ Уторак, 6. час Уторак, 7. час Петак, 6. час Понедељак, пре часова Среда, 3. час
ДАНИЈЕЛА ВЕЛИЧКОВИЋ 8. разред понедељак, 6. час
6. разред
среда, 6. час
8. разред понедељак, 7. час
6. разред
среда,  претчас
Петак, претчас Четвртак, претчас  
СУНЧИЦА ИЛИЋ Четвртак, 7. час Поподне*
Уторак, 7. час
Преподне*
15.30-15.55
  Уторак, 6. час Уторак, 4. час
РАДМИЛА НИНОШЕВИЋ Понедељак, 7. час Петак, 11.30 Среда, 11.15 Четвртак, 11.30 Четвртак, после 2. часа
ГАБРИЈЕЛА ПРОКОПОВИЋ Среда, претчас Среда, претчас   Петак, претчас Петак, 1. час
МАЈА СТАМЕНКОВИЋ Поподне*
Понедељак, пре часова
Преподне*
Понедељак, 6. час
Поподне*
Петак, пре часова
Преподне*
Петак, 7. час
  Поподне*
Среда, пре часова
Преподне*
Среда, 6.час
 
 
Понедељак, 2. час
 
НЕБОЈША АЛЕКСИЋ Уторак, 7. час Четвртак,6.час     Четвртак,4. час
РУЖИЦА ШМЕЛЦЕРОВИЋ Среда, пре часова Петак,7.час     Петак , 4. час
ЉУБИНКА РАНЂЕЛОВИЋ         Петак, 4. час
ЈЕЛЕНА КРСТИЋ         Четвртак, 5. час
ГОРДАНА МИЛЕНКОВИЋ     Среда, 6. час   Среда, пре часова
РАДОМИР УРОШЕВИЋ         Понедељак, 7. час
НИКОЛА КУЛИЋ         Понедељак, 5. час
СУНЧИЦА МЛАДЕНОВИЋ          
ЈАСМИНА ГЛИГОРИЈЕВИЋ         Петак, 3. час
НОВИЦА БАНКОВИЋ Четвртак, пре часова
Среда, после часова
Понедељак и уторак, пре часова   Петак, пре часова Уторак, 4 час
МИРОСЛАВ КОСТИЋ Среда, пре часова Понедељак, 7. час     Понедељак, 7. час
 
АЛЕКСАНДАР АВРАМОВИЋ Понедељак,
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
Петак,
11.45 – 12.30
13.30 – 14.15
    Петак,
14.05 – 14.50
09.05  - 09.50
ДАЛИБОР СТАНКОВИЋ Уторак, пре часова Понедељак, 7. час Среда, 6. час   Понедељак, 6. час
НЕНАД СТОЈАНОВИЋ         Уторак, после 6.
часа
САЊА ЛАЗИЋ Понедељак, 7. час Петак, 7. час     Понедељак, 4. час
ОЛГИЦА ЂОКОВИЋ         Петак, 6. час
СЛАЂАНА СТЕФАНОВИЋ Уторак, пре часова Среда, пре часова   Понедељак, пре часова Среда, 2. час
СРБА СТОШИЋ Понедељак, пре часова Четвртак, пре часова   Петак, пре часова Уторак, 4. час
МАРЈАН ЦВЕТКОВИЋ Уторак, пре часова Среда, пре часова     Четвртак, 3. час
ЈЕЛЕНА ПЕШИЋ-ИВАНОВИЋ Четвртак, пре часова Петак, пре часова     Четврак, 2. час
ЗОРИЦА КОСТИЋ Четвртак, пре часова Уторак, пре часова     Уторак, 3. час
НОВИЦА ЈАНКОВИЋ Уторак, 7. час Петак, 7.час     Уторак, 3. час
ДРАГАНА САВИЋ Среда, пре часова Понедељак, пре часова По потреби, у складу са планираним активностима Петак, после 6. часа Четвртак, 2. час
САЊА ЈОВАНОВИЋ Среда, 7. час Понедељак, пре часова
 
  Петак, пре часова Петак, 2. час
СВЕТЛАНА МИТРОВИЋ 8. разред – уторак, после 6. часа
7. разред – четвртак, после 6. часа
8. разред – уторак, после 6. часа
7. разред – четвртак, после 6. часа
  Петак, после 6. часа Среда, 4. час
ОЛИВЕРА ЦВЕТАНОВИЋ     Уторак, пре часова Петак, пре часова Среда, 3.час
СЛАЂАНА ЈОВИЋ         Четвртак, 3.час
ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ     Поподне*
Понедељак, 11.45
Преподне*
Четвртак, 11.45
Поподне*
Петак, 11.45
Преподне*
Среда, 12.45
Понедељак
СРБА МИТРОВИЋ     Среда, 11.30
Мали фудбал-девојчице
Стони-тенис
Уторак, 11.30
 
Четвртак, 6. час Четвртак, 3. час
ПРЕДРАГ МИЛЕНОВИЋ     Петак, 12.00
Кошарка
   
ИСИДОРА БАНКОВИЋ         Поподне*
Среда, 12.30
Преподне*
Среда, 10.15
МАРЈАН КРСТИЋ         Среда, 3. час
ТАТЈАНА ДИНИЋ         Поподне*
Понедељак,
9.30 – 10.15
ЈАСМИНА АНТИЋ Преподне*
Понедељак, 5. час
После подне*
Понедељак, пре часова
    Преподне*
Четвртак, 5. час
После подне*
Четвртак,
пре часова
Преподне*
Петак,
10.15 – 11.00
После подне*
Петак,
16.00 – 16.45
СОЊА СТОЈАНОВИЋ Среда, 5. час
Поподне*
Среда, пре часова
    Петак, 5. час
Поподне*
Петак, пре часова
Петак, 3 час
МИЛИЦА МУЈОВИЋ-СТОИЛКОВИЋ Понедељк, 5. час   Преподене *
четвртак, 6. час
Поподне *
Четвртак, пре часова
Петак, 5. час Понедељак, 3. час
ЈОВИЦА СТОЈИЉКОВИЋ Уторак, 5. час     Петак, 4. час Петак, 5. час
ВЕСНА ИЛИЋ Понедељак, 5. час   Среда, 6. час Четвртак, 5. час Петак, 5. час
ГОРАН ПЕШИЋ Четвртак, 5.час     Уторак, 5. час Среда, 2. час
ДУШАН СТОЈАНОВИЋ Четвртак, 5. час     Уторак, 5. час Среда, 2. час
ДРАГАН СТЕФАНОВИЋ Уторак, 5. час       Петак, 5.час
БРАТИСЛАВ ПАВЛОВИЋ Четвртак, 5. час     Уторак, 5. час Уторак и среда
4. час
ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ Понедељак, 5. час     Петак, 5. час Петак,  после
5. часа
СЛАВИША СИМОНОВИЋ Четвртак, 5. час     Петак, 5. час Понедељак, 6. час
ЈЕЛЕНА МАНЧИЋ Понедељак, 5. час   Преподне*
Четвртак, 6. час
Поподне*
Четвртак, претчас
Петак, 5. час Петак, 6. час
ПРЕДРАГ СТАНКОВИЋ Понедељак, 5. час   Понедељак, пре
часова
Петак, 5. час Петак, 6. час
СРБА СТОЈАНОВИЋ Понедељак, 5. час     Петак, 4. час Среда, 3. час
СНЕЖАНА МЛАДЕНОВИЋ Уторак, 5. час Понедељак, 5. час Среда, 6.час Петак, 5. час Уторак, 3. час
ЛОЗИЦА КОСТИЋ Четвртак, 5. час Среда, 5. час Петак, 5. час Понедељак, 6. час Среда, 4. час
МИЛКА СТОЈИЛКОВ Четвртак, 5. час Среда, пре часова     Петак, 6. час