Календар значајних активности

     

Садржај
Време реализације Носилац активности
Дечја недеља I недеља октобра Задужени наставници за рад Дечијег савеза
Једнодневне екскурзије и излети октобар - мај Одељенске старешине
 
Настава у природи I, II,  III и IV разред октобар - мај Одељенске старешине
Приредба за нову генерацију првака јун-август Одељенске старешине 4. разреда
Прослава Нове године 27.децембар 2013.г. Наставник верске наставе, руководиоци литерарне, драмске, рецитаторске, ликовне секције, музичке, хор и оркестар
Прослава Светог Саве 27.јануар 2014.г. Руководиоци литерарне, драмске, рецитаторске, ликовне секције, хор и оркестар наставник верске наставе
Прослава Дана школе 11. мај 2014.г. Руководиоци секција: литерарне, драмске, новинарске, ликовне , музичке  
Прослава завршетка основног образовања јун 2014.г. Одељенске старешине, директор
Подела ђачких књижица ученицима од II-VIII разреда на крају првог полугодишта 30.12.2013.г. Одељенске старешине
Подела ђачких књижица ученицима I разреда на крају првог полугодишта 09.01.2014.г. Одељенске старешине
Подела сведочанстава ученицима VIII разреда на крају другог полугодишта 06.06.2014.г. Одељенске старешине
Подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од I-VII разреда 28.06.2014.г. Одељенске старешине
Такмичења ученика према календару такмичења Министарства просвете Предметни наставници
Сусрет предметних наставника и ученика IV разреда  3. недеља у новембару и априлу Одељенске старешине 4. разреда
Предметни наставници
Недеља спорта октобар - мај Одељенске старешине
наставници физичког васптања, стручни сарадници