српски језик

РРЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА  2014/15. год

Књижевна олимпијада


 
VII разред

име и презиме одељење школско општинско окружно републичко
1. Катарина Прокоповић VII-5 I I    
2. Невена Стојковић VII-1 I II    
3. Емилија Стевановић VII-2 I      
4. Борис Ђорђевић VII-1 II III    
5. Андријана Миљковић VII-5 III      
6. Марко Ранђеловић VII-1 +      
7. Милица Јовановић VII-2        
8. Анђела Бранковић VII-3        
9. Јелена Стошић VII-5        
10. Марија Јовановић VII-2        
11. Јована Јовановић VII-1        
12.Андријана Влајић VII-3        




VIII разред


име и презиме одељење школско општинско окружно републичко
1. Александар Радовановић VIII-2 I II