Распоред школског звона

Сатница звоњења 
РАСПОРЕД СМЕНА И ЗВОЊЕЊА У ШКОЛИ
 
Школа ради у две смене које се мењају на 4 недеље. 
Распоред дневног радног времена школе по сменама за ученике од првог до осмог разреда у централној школи када је предметна настава у преподневној смени биће:
                                                      

  I смена II смена  
1. Час   7:30 8:15 одмор 5 мин.   13:15 14:00 Одмор 5 мин.
2. Час   8:20 9:05 одмор 20 мин.   14:05 14:50 Одмор 20 мин.
3. Час   9:25 10:10 одмор 5 мин.   15:10 15:55 Одмор 5 мин.
4. Час   10:55 11:00 одмор 5 мин.   16:00 16:45 Одмор 5 мин.
5. Час   11:05 11:50 одмор 5 мин.   16:50 17:35 Одмор 5 мин.
6. Час   11:55 12:40 одмор 5 мин.            
                               
 
Распоред дневног радног времена школе по сменама за ученике од првог до осмог разреда у централној школи када је предметна настава у послеподневној смени биће:
  I смена II смена
1. час   7:30 8:15 одмор 5 мин.   12:30 13:15 одмор 5 мин.
2. Час   8:20 9:05 одмор 20 мин.   13:20 14:05 одмор 20 мин.
3. час   9:25 10:10 одмор 5 мин.   14:25 15:10 одмор 5 мин.
4. час   10:55 11:00 одмор 5 мин.   15:15 16:00 одмор 5 мин.
5. час   11:05 11:50 одмор 5 мин.   16:05 16:50 одмор 5 мин.
6. час   11:55 12:40 одмор 5 мин.   16:55 17:40      
 
 
Горње Стопање
  I смена II смена
1. час   8:30 9:15 одмор 5 мин.   13:15 14:00 одмор 5 мин.
2. час   9:20 10:05 одмор 25 мин.   14:05 14:50 одмор 25 мин.
3. час   10:30 11:15 одмор 5 мин.   15:15 16:00 одмор 5 мин.
4. час   11:20 12:05 одмор 5 мин.   16:05 16:50 одмор 5 мин.
5. час   12:10 12:55 одмор 5 мин.   16:55 17:40 одмор 5 мин.
                  17:45 16:30