Запослени

Директор школе

Сунчица Илић - професор енглеског језика и књижевности

Секретар школе

Зоран Стаменковић - дипломирани правник

Библиотекар школе

Зоран Миљковић - професор разредне наставе

Стручни сарадници

Лаура Лазаревић - психолог
Лидија Стојиљковић -
дипломирани педагог

Рачуноводство

Јадранка Симоновић - економиста
Светислав Тачић - економски техничар

Наставни кадар

Биљана Цекић - професор српског језика
Мирјана Митровић - наставник српског језика
Данијела Миладиновић - професор српског језика
Данијела Величковић - професор српског језика
Гордана Миленковић - наставник ликовне културе
Радомир Урошевић - наставник ликовне културе 
Милена Павловић - професор музичке културе
Сунчица Младеновић - професор музичке културе
Бранислава Здравковић - професор географије
Ненад Стојановић - професор географије
Олгица Ђоковић - професор географије
Новица Банковић - професор историје
Мирослав Костић - професор историје
Александар Аврамовић - професор историје
Зорица Здравковић - професор физике
Милош Митић - професор физике
Срба Стошић - професор математике
Слађана Стефановић - професор математике
Марјан Цветковић - професор математике
Јелена Пешић-Ивановић - професор математике
Драгана Савић - професор биологије
Сузана Пејић - професор биологије
Светалана Митровић - професор хемије
Владимир Ђуричић - професор физичког васпитања
Срба Митровић - професор физичког васпитања
Предраг Миленовић - професор физичког васпитања
Драгољуб Илић - професор физичког васпитања
Небојша Миловановић - професор физичког васпитања
Далибор Стевановић- професор физичког васпитања
Слађана Јовић - професор то и информатике
Оливера Цветановић - професор то и информатике
Ивица Јовић - професор то и информатике
Весна Стевановић - професор то и информатике
Радмила Ниношевић - професор енглеског језика и књижевности
Маја Стаменковић - професор енглеског језика и књижевности
Габријела Прокоповић - професор енглеског језика и књижевности
Aна Симић - профсор енглеског језика и књижевности
Ружица Шмелцеровић - професор немачког језика
Јелена Крстић - професор немачког језика
Небојша Алексић - професор немачког језика
Татјана Динић- професор француског језика и књижевности
Јасмина Савић - вероучитељ
Исидора Банковић - дипл. инжењер електротехнике
Јасмина Антић - професор разредне наставе
Јелена Живковић - професор разредне наставе
Соња Стојановић- професор разредне наставе
Јовица Стојиљковић - професор разредне наставе
Весна Илић - професор разредне наставе
Душан Стојановић - професор разредне наставе
Горан Пешић - професор разредне наставе
Драган Стефановић - професор разредне наставе
Јелена Манчић - професор разредне наставе
Братислав Павловић -
професор разредне наставе
Јелена Петровић - професор разредне наставе
Славиша Симоновић - професор разредне наставе
Предраг Станковић - професор разредне наставе
Иван Петровић - наставник разредне наставе
Снежана Младеновић - професор разредне наставе
Лозица Костић - професор разредне наставе
Милка Стоилкова - професор разредне наставе

Ненаставно особље

Милосављевић Милијан - столар
Анђелковић Марија
Илић Љубица
Тасић Славша
Михајловић Тања
Љубеновић Оливера
нн
нн