О нама

У Лесковцу, међу бројним основним и средњим школама налази се и наша школа - Основна школа ''Трајко Стаменковић''.
Смештена на крају града, већ три деценије она ради и зрачи пуним сјајем. Кроз њу су од оснивања до данас прошле бројне генерације које су за собом оставиле неизбрисив траг. Многи од њених бивших ученика данас су професори, инжењери, лекари.... Њима се, као и садашњим генерацијама, наша школа поноси.

Почела је са радом 1. септембраа 1984. г. У састав школе, поред централне у Лесковцу, улази и издвојено одељење у Горњем Стопању. Највећи број ученика школа је имала школске 1991/92. год. – 1216. Данас,  у нашу школу свакодневно уђе око 900 насмејаних дечјих лица, 51 високомотивисан и надасве заинтересован наставник  за рад са децом, директор, школски психолог, педагог и библиотекар. Успешан рад и функционисање школе обезбеђује и ваннаставно особље: секретар, рачуновођа, благајник и помоћно особље.

Школски објекат грађен је у две фазе завршно са 1987. г.
Отежани услови за рад и неадекватна опрема обележили су њен почетак.
Поред класичног учионичког простора школа поседује и кабинет за информатику, библиотеку са преко 5000 наслова стручне, ђачке и наставничке литературе, простор за извођење школских приредби, ваннаставних активности, креативних и едукативних радионица, предавања и трибина..Али, фискултурну салу и кабинетску наставу немамо још увек. Међутим, жеља за успехом побеђује недостатак елементарних услова за рад и савремене наставне технологије. То потврђују резултати у раду са ученицима и освојене награде.
Запажени резултати постижу се сваке године, тако да се име наше школе у граду изговара са уважавањем. Посебно смо поносни на пласмане наших ученика на републичким и  такмичењима  из српског, енглеског и немачког  језика, математике, биологије, физике; општинска и окружна такмичења из осталих предмета. До сада су три наша ученика били полазници Истраживачке станице у Петници и два Регионалног центра за таленте  у Врању.
Активности које покреће организација ''Пријатељи деце'' увек су у нашој школи радо прихваћене и реализоване. Од многобројних помињемо Дан отворених врада, Дан изазова, Дечја недеља.
Потребе и интересовања ученика полазишта су нам за планирање и реализацију ваннаставних активности.
      
   У школи раде секције из области природних и друштвених наука, ликовне и музичке културе и физичког васпитања. Оно што је значајно за рад наше школе од оснивања до данас, јесте плодоносна сарадња са друштвеном средином и родитељима ученика. Пуну подршку у раду и постизању резултата нашој школи пружају институције локалне заједнице: Културни центар, Народно позориште, Музеј, Градска библиотека...
Сваке године чланови литерарне, рецитаторске, драмске и ликовне секције са члановима хора припремају и реализују разноврсне садржаје којима обележаваме значајне датуме везане за живот и рад школе и града. Препознатљивости наше школе у граду посебно доприносе чланови еколошке секције ''Зелени'' својим учешћем у многим активностима на нивоу школе и града. Активни смо учесници реформских промена образовног система. Пројекти Школско развојно планирање, Самовредновање рада школе, Описно оцењивање, Инклузивно образовање.... кретали су из наше школе. Пишемо пројекте  и учествујемо на конкурсима за добијање средстава којима унапређујемо рад, wholesale promotional products повећавамо наставничке компетенције школе и опремљеност школе.
Рационализације и ефикаснија организација наставног процеса уз оптимално коришћење расположивог простора и опреме, ученицима занимљиви и прилагођени наставни садржаји и активности, полазишта су нам за даља планирања.
Свесни смо да наша школа нема дугачку традицију, али је она здање пуно топлине, извор знања и дечијих радости, највернији пријатељ ђака која отвара нове видике и води у лепшу будућност.