Контакт

Адреса: Дубочица 72, 16000 Лесковац

Телефон/факс:
           Директор школе:  016-222-725

Телефон:      
           Секретар - рачуноводство: 016-221-422
           Г. Стопање - издвојено одељење: 016-212-220  

Email: ostrajkos@gmail.com