Фото галерија

Пројектна настава I/1: Децембар се ниже - Нова година стиже

Циљ пројекта: Активно учешће и примена стечених знања на остваривању заједничког циља. Исходи:  Сарадња у оквиру школе са другим одељењским заједницама;  Усмереност на развој нових вештина које се примењују у практичном раду;  Развијање стваралачких способности и креативности;  Стварање позитивне атмосфере у школи и одељењу;  Да изрази материјалом и техником по избору своје замисли, доживљаје, утиске и осећања;  Поштовање одлука већине и уважавање мишљења мањине. Продукти:  новогодишњи украси и честитке  фотографије  одељењски албум (пано са фотографијама)  Power Point презентација Дужина трајања пројекта: - пројекат остварити у току месеца децембра ( 4 школска часа). Прикупљени новац од продајне изложбе употребити за куповину реквизита за физичко и здравствено васпитање (вијаче, чуњеви, лопте...); одељењску прославу Св.Саве школска 2018/19. одељењски старешина Јасмина Антић
Пројектна настава I/1: Од сликовнице до енциклопедије

Кроз четири школска часа реализована је пројектна настава на тему "Од сликовнице до енциклопедије". Један час посвећен је дружењу са библиотекарем и упознавању библиотечког фонда. Други час је био посвећен стварању прича на основу датих речи које су, на преостала два часа, ученици преточили у слике од којих су повезивањем правили своје сликовнице. Школска 2018/19. одељењски старешина Јасмина Антић
Пројектна настава: Мој портфолио I/1

Циљ пројекта: • Израда ученичких портфолиjа који ће прерасти у збирку ученичких радова која ће користити ученику, наставнику и родитељима да прате учеников рад и напредовање. ИСХОДИ: 1. Пише читко и уредно (Српски језик) 2. Примењује основна правописна правила (Српски језик) 3. Сарађује са вршњацима у заједничким активностима (Свет око нас) 4. Чува своју, школску и имовину других (Свет око нас) 5. Црта на различитим подлогама и форматима папира (Ликовна култура) 6. Користи материјал и прибор у складу са инструкцијама (Ликовна култура) ПРОДУКТИ ПРОЈЕКТА: • ученичке фасцикле у форми портфолиjа, излагање ( ПП презентација) Улога ИКТ-а у пројекту: упознавање родитеља са пројектом и потребама за реализацију истог путем е-mail-a, пребацивање фотографија са телефона на рачунар, презентација- PPT. Дужина трајања пројекта: 2 часа . Школска 2018/19. одељењски старешина Јасмина Антић
Пројектна настава: У свету дечјих ритмичких инструмената I/1

Време реализације: 2 школска часа Циљ пројекта: Свирање на дечјим ритмичким инструментима које су ученици сами направили Исходи пројекта: Ученик ће бити у стању да: • направи дечји ритмички инструмент од материјала из окружења; • разликује Орфове дечје музичке инструменте; • самостално отпева песму/ бројалицу уз свирање на направљеном ритмичком инструменту; • свира и пева са одељењм пред публиком. Школска 2018/19. одељењски старешина Јасмина Антић
Пројектна настава: Исти , а различити I/1

Циљ пројекта: Оспособити ученике да препознају различите врсте осећања и да развијају емпатију ради позитивног реаговања у свакодневним животним ситуацијама; развијање и неговање хуманости. Продукт(и) пројекта:пано са ликовним радовима ученика, кутија са прикупљеним пластичним чеповима. • Улога ИКТ-а у пројекту: видео записи са интернета, фотографије, презентација • Дужина трајања пројекта: 2 школска часа Видео запис је на линку (https://www.youtube.com/watch?v=_fgzKNHzIzo и https://www.detinjarije.com/kad-te-izbegavaju-jer-imas-brata-sa-posebnim-potrebama/2/ Школска 2018/19. одељењски старешина Јасмина Антић
Пројектна настава I/ 1: Преуређујемо учионицу да би нам боравак у њој био пријатнији

1. Преуређујемо нашу учионицу тако да нам буде пријатнији боравак у њој Циљ пројекта: • Ученици ће уз помоћ учитеља учинити учионицу подстицајним местом за учење и учествовати у уређивању и одржавању простора у коме бораве. ИСХОДИ: 1.Учествује у одржавању простора у коме борави (Физичко васпитање) 2. Сарађује са вршњацима у заједничким активностима (Свет око нас) 3. Чува своју, школску и имовину других (Свет око нас) 4. Црта на различитим подлогама и форматима папира (Ликовна култура) 5. Користи материјал и прибор у складу са инструкцијама (Ликовна култура) ПРОДУКТИ ПРОЈЕКТА: • Продукти пројекта: фотографије учионице пре и после уређивања, одељењска изложба, презентација. • Улога ИКТ-а у пројекту: упознавање родитеља са пројектом и потребама за реализацију истог путем е-mail-a, пребацивање фотографија са телефона на рачунар, презентација- PPT. Дужина трајања пројекта: 4 часа у септембру. Школска 2018/19. одељењски старешина Јасмина Антић
Рекреативна настава 2018.

Копаоник, Брзеће ( IV разред ) Школска 2017/18. одељењски старешина Јасмина Антић
Дан школе,2018.

Бајка из парка у извођењу ученика IV/1 учитељице Јасмине Антић


Приредба драмско-рецитаторске секције Руководилац секције Јасмина Антић
Добродошлица

Приредба драмско-рецитаторске секције за прваке Школска 2017/18. одељењски старешина Јасмина Антић