Пројектна настава II/1 - Јасмина Антић

"Помозимо врапцима" је пројекат у коме су кућице и хранилице за птице биле крајњи продукт рада .