Радионица ``ТО САМ ЈА!``

Радионица: ТО САМ ЈА Одељењска заједница: 5/3 Одељењски старешина: Слађана Стефановић Датум: од 5.9.2019. до 12.9.2019. Циљ радионице: Израда ученичких портфолија (ради упознавања на почетку 5. разреда), пружање подршке ученицима и развој свести ученика о знањима које има и које би желео да стекне. Присутни наставници су активно учествовали у реализацији радионице