Пројектна настава I/1: Биљобери

Ученици су у оквиру овог пројекта упознали многе биљке из своје околине, сакупљали их и пресовали. Од прикупљених радова направићемо одељењску збирку "Биљке мога краја".Одељењски старешина Јасмина Антић