Пројектна настава I/1: Децембар се ниже - Нова година стиже

Циљ пројекта: Активно учешће и примена стечених знања на остваривању заједничког циља. Исходи:  Сарадња у оквиру школе са другим одељењским заједницама;  Усмереност на развој нових вештина које се примењују у практичном раду;  Развијање стваралачких способности и креативности;  Стварање позитивне атмосфере у школи и одељењу;  Да изрази материјалом и техником по избору своје замисли, доживљаје, утиске и осећања;  Поштовање одлука већине и уважавање мишљења мањине. Продукти:  новогодишњи украси и честитке  фотографије  одељењски албум (пано са фотографијама)  Power Point презентација Дужина трајања пројекта: - пројекат остварити у току месеца децембра ( 4 школска часа). Прикупљени новац од продајне изложбе употребити за куповину реквизита за физичко и здравствено васпитање (вијаче, чуњеви, лопте...); одељењску прославу Св.Саве школска 2018/19. одељењски старешина Јасмина Антић